MASTER CLASS 2022

LEAP

FORTSÆT DIN STIFINDERREJSE

LEAP bygger oven på det, du har lært på Stifinderprogrammet. Denne Master Class er for dig, der vil tage næste udviklingstrin til gavn for dig selv, for din virksomhed og for dine omgivelser. Du kan forvente et intensivt forløb med masser af indsigt, læring og udvikling.

På denne Master Class vil du arbejde med dit mindset, du får opdateret Stifinderværktøjskassen og bliver introduceret til nye elementer, der understøtter og forstærker din Stifindertræning. LEAP er for dig, der ønsker et individuelt udviklingsforløb. Ligeledes egner denne Master Class sig til, at I tager flere afsted samtidigt; eksempelvis fra samme team eller samarbejdspartner.

Vi har tidligere afholdt LEAP som åben Master Class for Stifindere samt som skræddersyet forløb for Stifinder-ledelsesteam. LEAP 2022 er tilpasset til at understøtte de ledelseskrav tidsånden fordrer.

mærkbar lederskab

Vi tror på, at alle har, hvad der skal til for at leve et meningsfuldt og succesrigt liv. Dette forudsætter dog, at vi formår at gøre op med nogle af de tanke- og adfærdsmønstre, der ikke længere tjener os. På LEAP får du rum til refleksion, intensiv Stifindertræning samt nye perspektiver på dine professionelle og personlige udfordringer.

Sommetider bliver vi testet i en grad, så det udfordrer vores formåen, ledelsesværdier og evne til at handle optimalt. LEAP bidrager til at klæde dig yderlige på som leder og stille skarpt på det, der virkelig betyder noget. Udover din egen udvikling som leder fokuserer forløbet på, hvordan du kan skabe synergi i dit team samt påvirke din organisation med interessante resultater til følge.

LEAP veksler mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser, som kan have indvirkning på din adfærd. Særligt evnen til at lede forandring og udvikling er et gennemgående tema. Ligeledes arbejder vi intensivt med blandt andet mod og tillid.

Think with the heart, feel with the mind

På LEAP arbejder du med følgende emner

Stifinder-værktøjskassen
Uanset om du er ny Stifinder eller har flere år i baggagen, vil du under LEAP opleve flere af de nuancer, der gemmer sig i Stifinder-værktøjskassen. Som al anden træning er vedligeholdelse afgørende. Kombineret med nysgerrigheden for at lære nyt er dette et fint afsæt til at skabe vedvarende resultater for dig og personer i din nærhed.

Adaptiv ledelse og udvikling
Ronald Heifetz’ fra Harvard Kennedy School er pioner, når det drejer sig om at forstå ledelsesgerningen som et afsæt til at håndtere krævende udfordringer i vores liv. Under LEAP kommer vi særligt til at arbejde med adaptive udfordringer, som er de problemstillinger, der forudsætter en ændring i vores anskuelse samt opdateret forståelse af den kompleksitet, vi står overfor.

High Performance Response
Når vi møder store udfordringer eller oplever overbelastning, reagerer vi oftest med forsvarsmekanismerne fight, flight eller freeze. På LEAP træner vi high performance response, hvor vi med afsæt i toppræstationsmønstre i stedet fremkalder vores mest hensigtsmæssige måde at reagere på.

Opmærksomheds- & nærværstræning
Opmærksomheds- og nærværstræning er en metode til selvindsigt, herunder tillid til dig selv og andre mennesker. Du arbejder med dine iboende ressourcer, ubevidst intelligens, glæde, samhørighed, kærlighed og livsformål, og på den måde opdager og udvikler du dit potentiale for at vokse som den, du er. Det styrker dig i at bidrage positivt til andre mennesker, fællesskaber og verden omkring dig – i al fremtid.

Kroppen – et kraftfuldt ledelsesinstrument
Som ledere er det afgørende, at vi bestræber os på fremstå klart, tydeligt og afklaret. Evnen til at være forbundet til os selv, ikke mindst kropsligt, er et stærkt afsæt for at lede i overensstemmelse med den, vi er – samt interagere med omverden på en meningsfuld facon. Til LEAP medvirker nogle af de dygtigste undervisere i denne disciplin.

Disruption & blindspots
Det er en spændende tid, vi lever i. Meget er under forandring – både eksterne og interne faktorer spiller ind. For at håndtere og navigere i de mange udfordringer, fremtiden unægtelig byder på, forudsættes et nuanceret mentalt beredskab; at vi oparbejder evnen til at rumme kompleksitet. Ofte kræver det, at vi formår at sætte os udover os selv, og træffe beslutninger, der er langtidsholdbare. Under LEAP får du tydeliggjort tanker og overbevisninger, der er fremmende for, at du kan lykkes endnu bedre som leder, sammen med andre.

Hvad får jeg med mig?

LEAP fungerer som et værdifuldt ophold i din hverdag, hvor du gennem et intenst læringsforløb kan reflektere over de aspekter i dit liv, der kalder på opmærksomhed. Du bedes derfor medbringe en kompleks udfordring, som du vil arbejde med under forløbet. Din udfordring bliver belyst fra forskellige vinkler, så du får størst mulig indsigt i de forskellige dimensioner og nuancer. 

Du kommer hjem med ny forståelse og nye tanker om, hvad der skal til for at lykkes med din udfordring. Samt naturligivs en graphic gameplan, der inkluderer afgørende handlinger for realisering af den fremtid, du ønsker.

Master Class LEAP sætter tydelige spor såvel arbejdsmæssigt som privat.

I løbet af tre dage får du:

  • Opdateret Stifindermindset samt nye udviklingsmetoder.
  • Værdifuld udarbejdelse af handlingsplan for din udfordring.
  • Beslutningssikkerhed i overensstemmelse med dine værdier og til gavn for personer omkring dig.
  • Indsigt i ledelsesfærdigheder, som kan bringe yderligere succes for dig og personer i din nærhed.
  • Afklaret omkring dine personlige værdisæt.
  • Rig erfaringsudveksling med andre Stifinder-ledere.
  • Oplevelser som gør, at dine opdagelser og indsigter bliver vedvarende.
  • Intensiv Stifindertræning som tager din udvikling til næste niveau.

LEAP er en 3-dages Master Class, hvor vi stiller talstærk op med personer, som gennem årene hver især har påvirket og bidraget til Stifinderuniverset; Mikkel Schjøtz, Heinrich Johansen samt Søren Christensen fra ManuVision. Ligeledes er Christer Gaardmand Zäll og Lasse Zäll gennemgående coaches.

Lokation: KolleKolle Konferencehotel. Frederiksborgvej 105. 3500 Værløse.

Dato: Den 3. – 5. maj 2022.

Få ledige pladser tilbage.

Pris: Kr. 24.500,00 + moms inkl. ophold og forplejning.

Har du spørgsmål til LEAP så kontakt os på 87316700 eller på info@stifinder.com.
X
X