Jesper Hjulmand

Jesper Hjulmand

CEO i Andel (tidl. SEAS-NVE)

Vi har et meget tæt samarbejde med Stifinder hos Andel (tidl. SEAS-NVE) og er nu over 100 Stifindere i virksomheden. Vi traf i 2005 den beslutning, at alle ledere og en række interne partnere skal være Stifindere for at sikre maksimal trækkraft i virksomheden. Stifinderprincipperne er derfor nu dybt forankret i vores virksomhed, og på vores videre rejse anvender vi i stigende grad den del af Stifindertankerne, der handler om energi – og ledelse for mig handler rigtig meget om energi og nærvær fra hjertet.

En af mine første ’eye openers’ kom på Stifinderprogrammets modul 3. Vi havde et ”lukket” Stifinderforløb kun for Andel, og det fungerede rigtig godt. De åbne hold med deltagere fra flere virksomheder er også fine, men forskellen er, at man måske dér ikke har så meget på spil. På vores modul 3, som er et meget intenst forløb, sad vi derimod sammen med de kolleger, vi skulle arbejde sammen med om mandagen.

Cirklens magi
Her opdagede jeg værdien af at fortælle fra hjertet og give noget af mig selv – direkte og ærligt til en kreds af kollegaer fra virksomheden. Det gav mig en erkendelse af, at jeg ikke skal undlade at åbne mit hjerte af angst for, at jeg mandag morgen vil fremstå som en svag leder. Tværtimod; jeg har oplevet det stik modsatte!

Jeg oplevede dét, jeg vil kalde ”cirklens magi” – udbyttet af det jeg får tilbage, når jeg tør fortælle personlige historier og vise tillid. Cirklen, og dét den fører til, kan anvendes som en ledelsesdimension! Når vi sætter os i cirklen, er der dels nogle helt klare spilleregler: Hvad end vi deler, bliver det her i cirklen, og den tillid ændrer sig ikke, fordi vi tager hjem. Det er så simpelt, men det fungerer. Jeg er del af Stifinders netværk for topledere, Captain’s Network, og her oplevede jeg, at cirklen skabte fortrolighed med mennesker, jeg aldrig har set før på blot to minutter. I Andel afholder vi nu bl.a. vores chefmøder og samarbejdsudvalgsmøder i cirklen uden det store PowerPoint show – det er i stedet åbenhjertig tale om ”facts and feelings”.

At give andre energi
Tankerne om energi hænger sammen med min måde at lede på. Personligt prøver jeg at lede ved at være. Ledelse for mig er, at jeg bruger mig selv. At den energi, jeg kan sprede til andre, gerne skal give dem og teamet mere energi til at gøre deres arbejde godt.

Jeg vil sammenligne det med at invitere gæster på middag. Her vil du gerne lade gæsterne mærke, at det er dem, det handler om. Den samme oplevelse skal du give til medarbejderne i din afdeling eller din virksomhed, når du er leder. Du skal vise dem, at ”det eneste sted, jeg kunne tænke mig at være i dag, det er her hos jer – og nu skal I bare høre, hvad jeg har på hjerte.” Den opgave kan ikke løses med et slideshow – du må ha’ noget – ikke kun på hjerne – men på hjerte!

Jeg ser det nogen gange hos personer, der kan holde brandtaler. Det kan de, når de ejer den sag, de taler for. Jeg er bedst, når jeg ejer min sag, og jeg øver mig hver dag i, at det skal kunne høres og mærkes. Vi har trænet dén kompetence i Stifinder-regi – og anvendt ledelsesmæssigt, er det enormt kraftfuldt.