om de 3 moduler

Stifinderprogrammet består af tre sammenhængende moduler af 4-5 dages varighed. De er tilrettelagt, så de udstyrer dig som deltager med viden, erfaringer og erkendelser, der allerede mellem modulerne kan afprøves og trænes, og som binder forløbet sammen. Forløbet veksler mellem undervisning i plenum, teams samt individuel refleksion. Udover kursuslokalet anvendes den omkringliggende natur.

Til opstart på Modul 1 bedes du medbringe en krævende og omfattende opgave, som du løbende kommer til at arbejde med. På denne måde fungerer Stifinderprogrammet som en træningslejr, hvor de metoder og processer vi introducerer, kan overføres til dit virke som leder og de udfordringer du arbejder med.

For at sikre dig det optimale udbytte af Stifinderprogrammet anbefaler vi, at du tager alle tre moduler inden for 8-14 måneder.

Modul 1

Stifinderstrategien

På Modul 1 introduceres du til Stifinders værktøjskasse, som du får rig mulighed for at træne i løbet af modulet. Det er også på Modul 1, du udstikker retningen for dit personlige udviklingsforløb, som udmønter sig i en proaktiv handlingsplan for processen frem mod dine mål. Denne plan er guide for din udvikling gennem Stifinderprogrammet.

Du arbejder med proaktiv tænkning og planlægning og med at flytte dit fokus fra problemer, forhindringer og begrænsninger over til at turde tænke ambitiøst og se muligheder og nye veje. Som en central kompetence lærer du at definere og arbejde dig frem mod et attraktivt fremtidigt mål. Du vil erfare, at den proaktive tilgang hjælper dig med at gennemføre dine opgaver effektivt og fokuseret.

Du arbejder desuden med at udvikle high performance teams, der evner at realisere ambitiøse mål – hurtigt og med god kvalitet, høj motivation og færre omkostninger. Når du én gang har ledet eller været del af et high performance team, bliver det den standard, du stræber efter fremover.

I løbet af modulet arbejder du desuden med coaching af enkeltpersoner og teams. Du lærer at træne og udvikle de menneskelige egenskaber og holdninger, der er forudsætninger for god coaching. Du arbejder desuden med, hvordan du kan hjælpe andre til at ophæve de mentale barrierer, der hindrer dem i at se og bruge deres fulde potentiale.

M1

M2

Modul 2

High Performance Teams

På dette modul får du indsigt i kunsten at opbygge et high performance team, og du arbejder desuden med udviklings-, produktions- og salgsprocesser ligesom i en almindelig virksomhed. Hensigten er, at de erfaringer, du gør dig her, kan overføres direkte til din dagligdag som leder.

Du vil få øjnene op for ressourcer, som du ikke vidste, du havde. Og du vil opleve at være med til at skabe imponerende teampræstationer under vanskelige forhold. Du vil få adgang til et endnu større potentiale i både dig selv og folk omkring dig.

På Modul 2 træner du din High Performance Response – evnen til at øge din modstandsdygtighed over for stress samt at yde dit bedste under krævende forhold. I løbet af de døgn modulet varer, oplever du alle de vilkår og situationer, som kan forekomme i længerevarende projektforløb: modstand, uenighed, konflikter, forvirring, men også løsninger, begejstring, high performance og succes.

Modul 3

Autentisk ledelse

Modul 3 binder læringen og indsigterne fra de to første moduler sammen. Dette modul er en indre rejse, som handler om dig og dine muligheder i fremtiden. Her oplever du udvikling på det mentale, følelsesmæssige og spirituelle plan. Du kommer til at arbejde med forandring og opnår en dybere forståelse for de mentale og følelsesmæssige processer, der gør, at mennesker tænker forskelligt, reagerer forskelligt på udfordringer og lærer på hver deres måde.

Under Modul 3 får du indsigt i den nordamerikanske indianske kultur i form af redskaber og livsanskuelse, der hjælper dig til at blive mere autentisk og få klarhed omkring dit purpose – et større formål i livet.

Forløbet afsluttes med, at du laver en personlig plan for en meningsfuld fremtid. Det sikrer kvaliteten af den læring, du bringer med hjem til din organisation.

M3

UD AF 5
5

Vil du vide? Tilmeld næste gratis infomøde om Stifinderprogrammet

Vidste du, at du kan sammensætte Stifinderprogrammets moduler, som det passer dig bedst?

2024

Dato
Sted
Tilmelding
M1
5. – 8. NOVEMBER
SILKEBORG
LEDIGE PLADSER
M2
24. – 27. SEPTEMBER
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M3
26. – 30. AUGUST
HORSENS
FULDTEGNET
M3
25. – 29. NOVEMBER
HORSENS
LEDIGE PLADSER

2025

M1
25. – 28. FEBRUAR
SILKEBORG
LEDIGE PLADSER
M1
17. – 20. JUNI
SILKEBORG
LEDIGE PLADSER
M2
21. – 24. JANUAR
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M2
13. – 16. MAJ
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M2
30. SEPTEMBER. – 3. OKTOBER
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M3
7. – 11. APRIL
HORSENS
LEDIGE PLADSER
M3
25. – 29. AUGUST
HORSENS
LEDIGE PLADSER
M3
24. – 28. NOVEMBER
HORSENS
LEDIGE PLADSER

2026

M2
20. – 23. SEPTEMBER
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M3
13. – 17. APRIL
HORSENS
LEDIGE PLADSER