STIFINDERPROGRAMMET

- LEDERUDVIKLING gennem 25 år

Effektfuldt udviklingsprogram

Stifinderprogrammet er en lederuddannelse for dig, der vil udvikle dit lederskab og dine evner til at lede under komplekse forhold, løse konflikter samt sætte og realisere ambitiøse mål.

Allerede på første modul udarbejder du en ambitiøs plan for din fremtid. Deltagere på Stifinderprogrammet fortæller, at forløbet har afgørende indvirkning på deres liv – og at de flere år efter fortsat trækker på de værktøjer og erkendelser, de fik under uddannelsen.

Stifinderprogrammet medvirker til, at du udvikler en mere naturlig måde at fungere på som leder og menneske, og det påvirker aktivt dit team og din organisation. Mange tidligere deltagere har efterfølgende skabt markante resultater for deres virksomheder.

Stifinderprogrammet bygger på grundantagelsen, at vi alle har de ressourcer, der skal til for at udvikle os som ledere og mennesker, der kan skabe ekstraordinære resultater, når vi handler i overensstemmelse med vores værdier. 

Stifinderprogrammet fokuserer på din ledelsesidentitet. Det betyder, at den professionelle identitet, du har tilegnet dig gennem uddannelse, og de kompetencer, du har udviklet gennem din karriere, vil blive videreudviklet og integreret til en mere personlig ledelsesstil til glæde for dig selv, din virksomhed og dine medarbejdere.

Stifinderprogrammet består af

3 moduler

Modul 1
Stifinderstrategien (5 dage)
På Modul 1 introduceres du til Stifinders værktøjskasse, som du vil få rig mulighed for at træne i løbet af de fem dage. Det er også på Modul 1, du udstikker retningen for dit personlige udviklingsforløb, som udmønter sig i en proaktiv handlingsplan for processen frem mod, at du indfrier dit eget ambitiøse mål.

Læs mere om Modul 1
1
Modul 1
Modul 2
High Performance Teams (4 dage)
På Modul 2 arbejder du med værktøjerne fra det første modul under mere komplekse forhold. Her får du desuden yderligere indsigt i kunsten at opbygge et high performance team - ikke i teorien, men i praksis. De erfaringer du gør dig her, kan overføres direkte til din dagligdag som leder.

Læs mere om Modul 2
2
Modul 2
Modul 3
Autentisk ledelse (5 DAGE)
På Modul 3 arbejder du med at håndtere forandringsprocesser og din ledelsesadfærd. Herunder psykiske og mentale begrænsninger. Du får desuden mulighed for at stille skarpt på at identificere det større formål med din ledelsesgerning.

Læs mere om Modul 3
3
Modul 3

Udbytte

  • Styrkelse af din ledelsesidentitet.
  • Purpose - vision for din ledelse.
  • Større ro og overblik under komplekse forhold.
  • Praktisk erfaring med at skabe transformationer i dit team og din organisation.
  • Afdækning og eliminering af begrænsende overbevisninger og blindspots.
  • Ambitiøse mål og konkrete handlingsplaner for dig selv, dit team og din organisation.

HVEM KAN DELTAGE?​

Stifinderprogrammet henvender sig til ledere og specialister, der er nået til et punkt i deres karriere, hvor de vil udforske og forfine deres ledelsesstil og performance. Deltagere på Stifinderprogrammet er typisk særdeles kompetente inden for deres arbejdsfelt. Gennem Stifinderprogrammet har du mulighed for at videreudvikle og integrere dine professionelle erfaringer og kompetencer i en mere autentisk ledelsesstil til glæde for dig selv, din virksomhed og dine medarbejdere.

Et Stifinderforløb består af deltagere med forskellig baggrund fra private og offentlige organisationer. Diversiteten giver mulighed for tværfaglig inspiration og netværk.

Stifinderprogrammet kan med fordel kombineres med andre masterprogrammer såsom MBA-programmer. 

I dag har mere end 2.000 ledere gennemført Stifinderprogrammet, og de kommer fra mere end 750 virksomheder fordelt på 20 forskellige lande. Der findes Stifinder-ledere i bl.a. LEGO, Jyske Bank, Siemens Gamesa, Ørsted, Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Nykredit, Det danske sygehusvæsen, Hempel, Vestas og mange andre organisationer. 

Vidste du, at du kan sammen sætte de tre moduler, som det passer dig bedst?

Her finder du oversigten over alle moduler i 2020 / 2021.

2020

Dato
Sted
Tilmelding
M1
14. – 18. SEPTEMBER
SILKEBORG
FULDTEGNET
M1
24. – 27. NOVEMBER
SILKEBORG
LEDIGE PLADSER
M2
25. – 28. AUGUST
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M2
3. – 6. NOVEMBER
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M3
26. – 30. OKTOBER
HORSENS
FULDTEGNET
M3
16. – 20. NOVEMBER
HORSENS
FULDTEGNET

2021

Dato
Sted
Tilmelding
M1
23. – 26. FEBRUAR
SILKEBORG
LEDIGE PLADSER
M2
27. – 29. JANUAR
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M2
19. – 21. MAJ
KOLDING
LEDIGE PLADSER
M3
8. – 12. MARTS
HORSENS
LEDIGE PLADSER
M3
16. – 19. MARTS
HORSENS
LEDIGE PLADSER
M3
7. – 11. JUNI
HORSENS
LEDIGE PLADSER
M3
31. AUGUST – 3. SEPTEMBER
HORSENS
LEDIGE PLADSER
X
X