STIFINDERPROGRAMMET

Lederudvikling siden 1994

Stifinderprogrammet er et intensivt uddannelsesforløb for ledere og specialister. Gennem forløbet får du udvidet dine ledelseskompetencer og dit mindset, så du kan håndtere større kompleksitet i dit professionelle og personlige liv. 

I løbet af Stifinderprogrammets tre moduler udvikler du dig markant som leder. Du bliver i stand til at skabe high performance teams og realisere vigtige mål i dit liv. Forløbets unikke kombination af teoretisk og praktisk læring skaber en langvarig effekt til gavn for dig selv, din organisation og folk omkring dig.

Gennem årene har vi uddannet ledere fra mere end 900 virksomheder og organisationer fordelt på godt 20 lande. Deltagerne er ledere på strategisk niveau, afdelingsledere, teamledere, læger, forskere, ingeniører etc. De kommer fra virksomheder som LEGO, Jyske Bank, Grundfos, Novo Nordisk, Andel, Novozymes, Egetæpper, Covestro, NNE, COOP Trading, Vestas, Ørsted, Det danske sygehusvæsen og mange andre virksomheder.

ARTIKEL: Team Performance

Daniél Vega Møller skabte et stærkt og sammentømret team ved at lade sine medarbejdere se på deres succeser, som endte med at blive udgangspunktet for en tillidsfuld og innovativ kultur i hele teamet.

JØRGEN KROGH, FORVALTNINGSDIREKTØR

»VI OVERPRÆSTERER, FORDI VI KIGGER VÆK FRA VORES MÅL«

Jørgens tanker og visioner om ledelse viser sig også i hans ledergruppe. I stillingsopslag til lederroller opfordrer han eksempelvis ansøgerne til at fortælle om, hvad de vil udrette i stillingen, i stedet for at sige, hvad de har lavet.

Stifinderprogrammet er en lederuddannelse for dig, der vil udvikle dit lederskab og dine evner til at lede under komplekse forhold, løse konflikter samt sætte og realisere ambitiøse mål.

Allerede på første modul udarbejder du en ambitiøs plan for din fremtid. Deltagere på Stifinderprogrammet fortæller, at forløbet har afgørende indvirkning på deres liv – og at de flere år efter fortsat trækker på de værktøjer og erkendelser, de fik under uddannelsen.

Stifinderprogrammet medvirker til, at du udvikler en mere naturlig måde at fungere på som leder og menneske, og det påvirker aktivt dit team og din organisation. Mange tidligere deltagere har efterfølgende skabt markante resultater for deres virksomheder.

Stifinderprogrammet bygger på grundantagelsen, at vi alle har de ressourcer, der skal til for at udvikle os som ledere og mennesker, der kan skabe ekstraordinære resultater, når vi handler i overensstemmelse med vores værdier.

STIFINDERPROGRAMMET - Lederudvikling siden 1994

EFFEKTFULDT Lederudvikling
Stifinderprogrammets succes hænger sammen med, at Stifindere er ekstraordinært gode til at skabe forandringer og ambitiøse resultater i deres organisationer. Det er blandt andet fordi de på Stifinderprogrammet har mødt et nuanceret, fremtidsrettet lederskabsparadigme, har opnået en dyb, personlig selvindsigt og er kommet til klarhed om, hvad de vil og hvordan de vil gøre det allerbedst i forhold til de mål de sætter sig. I forhold til deres relationer og projekter i deres organisationer – og ikke mindst familie og privatliv.

Vi afholder Stifinderprogrammets 3 moduler året rundt – og holder ligeledes et infomøde, som er gratis. Du kan få et overblik over kalenderen her og se, hvornår vi afholder infomøder og starter et nyt hold op.  

Personlig lederudvikling gennem 3 moduler

I løbet af Stifinderprogrammets tre moduler arbejder du med din personlige ledelsesstil samt din ledelsesmæssige og personlige adfærd. Målet er, at du og dine medkursister bliver stærke ledere, der proaktivt sætter og realiserer ambitiøse mål – vi søger for at du får værktøjerne, som passer til din virksomhed og situation.

Stifinderprogrammet er baseret på transformativ læring, hvilket betyder at vi i Stifinder arbejder med at udvikle dine kompetencer indefra og ud, og derved ser vi kernekompetencerne.

MODUL 1: Stifinderstrategien

På Modul 1 introduceres du til Stifinders værktøjskasse, som du vil få rig mulighed for at træne i løbet af kurset. Det er også på Modul 1, du udstikker retningen for dit personlige udviklingsforløb, som udmønter sig i en proaktiv handlingsplan for processen frem mod, at du indfrier dit eget ambitiøse mål.

MODUL 2: High Performance Teams

På Modul 2 arbejder du med værktøjerne fra det første modul under mere komplekse forhold. Her får du desuden yderligere indsigt i kunsten at opbygge et high performance team – ikke i teorien, men i praksis.

MODUL 3: Autentisk ledelse

På Modul 3 arbejder du med at håndtere forandringsprocesser og din ledelsesadfærd. Herunder psykiske og mentale begrænsninger. 

UD AF 5
5

Vil du vide mere?
Tilmeld næste gratis infomøde om Stifinderprogrammet