Stifinder

1994 - 2024

PROGRAMMET

30 års jubilæum

Vi har spurgt en række Stifinder-ledere, om de vil udtale sig om Stifinderprogrammet, 30 år efter det første Modul 1 blev afholdt. Følgende er skrevet ud fra spørgsmålet: Hvorfor vælge Stifinderprogrammet?

Alfred Josefsen

Tidligere Irma-direktør, Unicef-formand, ledelsesrådgiver

Selvfølgelig bliver Stifinder 30 år. Og 40 år, 50 år, 110 år og 916 år. Stifinder gør en forskel. Ikke en floskel. Nej, en forskel i det levede liv. Jeg kan bedst udtrykke det gennem en anekdote:
På en løbetur i Andorra i begyndelsen af 00’erne tabte jeg mit Stifinder-amulet nr. 234. Jeg var grædefærdig og følte mig nøgen, da jeg opdagede det. Søgte selvfølgelig tilbage ad løberuten og fandt ikke min amulet. Jeg tog øjeblikkelig kontakt til Lasse for at skaffe en kopi. Den kunne efter et stykke tid indtage sin hædersplads i min halskæde, hvor den har siddet siden.
Og hvad betyder lige den amulet? Ja, den vil gå med mig i graven. Mit Ridderkors skal returneres, men min Stifinder-amulet og jeg hører sammen i ét.

Kirsten Drejer

Tidl. CEO i Symphogen, PhD, Chairman & board member of Life Science Companies

Stifinderprogrammet er et yderst brugbart lederudviklingsprogram, som på én gang klæder én operationelt godt på til at gennemføre strategiske målsætninger i virksomheden, og som samtidig tager hånd om den enkelte deltagers personlige udvikling. Jeg har, som CEO i Symphogen, haft stort udbytte af at tilbyde ledende medarbejdere dette kursus, og de har alle, uden undtagelse, sagt tak fordi de fik muligheden for at deltage i stifinderprogrammet – og selv når jeg møder dem i dag mange år senere, refererer de ofte til det store udbytte de fik af programmet, – her er det især udbyttet af den personlige udvikling de henviser til. Som bestyrelsesmedlem i en del mindre biotech/life science virksomheder bruger jeg hyppigt, hvad jeg lærte på Stifinderprogrammet. Jeg kan klart anbefale dette lederudviklingsprogram som et, hvor man kommer hele vejen rundt – både det forretningsmæssige/strategiske, men også en forståelse for ens personlige stærke og mindre stærke sider.

Erik Gadeberg

Bankdirektør i Jyske Bank

Da vi som ledergruppe besluttede os for at prøve Stifinderprogrammet i 2005, vidste vi ikke helt, hvad vi gik ind til. Det skulle vise sig at være en stor gave for os som individer men også som gruppe at gennemgå forløbet. Vi fik indsigter og udsigter, som er blevet definerende for os som team, men også for os hver især som mennesker.

Vi har siden valgt at bruge Stifinder-mindsettet som fundament for vores ledelsesfilosofi. Så vi har efterhånden rigtigt mange, der har taget rejsen og reaktionen er altid den samme. Vi sender et menneske afsted og får et andet mere helt menneske tilbage.

Stifinderprogrammet er for mig ikke kun et ledelses adfærd forløb, men en erkendelsesrejse i en selv. De indsigter og værktøjer jeg har fået adgang til bruger jeg fortsat dagligt. Både som leder og mennesker.

Lars Østergaard

Klinisk lærestolsprofessor, dr. med., Ph.d., ledende overlæge i Afdeling for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital

Stifinderprogrammet giver nogle særdeles gode redskaber til “ledelse” fremfor “administration”. På mange andre kurser kan man lære at administre, men der er faktisk ikke så mange uddannelser, som med så stor hastighed og styrke giver kompetencer til ledelse af – og sammen med – mennesker. Uddannelsen egner sig supergodt, hvis man ønsker at skabe udvikling, nyskabelse og vækst. Jeg bruger min læring fra Stifinderprogrammet bevidst og ubevidst næsten hver dag, og de dage jeg glemmer min læring, så er der også prompte “afregning ved kasse 1” – både fra medarbejdere og organisation.

Hannah Holst Kragelund

Head of Employee Relations i Svitzer

Effekten af de fleste ledelsesprogrammer forsvinder ofte inden for den første uge tilbage på arbejdet. Det ved jeg, for jeg har prøvet det mange gange. Men ikke Stifinder.

Stifinderprogrammet er mere end blot teoretiske indsigter; det er en praktisk rejse, der tilbyder konkrete værktøjer og strategier, som straks kan anvendes i daglig ledelse. Programmet transformerer og forbedrer dybtgående dine ledelsesfærdigheder og sikrer vedvarende udvikling. Stifinder giver en dybdegående forståelse af moderne ledelsesprincipper og deres anvendelse i forskellige organisatoriske sammenhænge. Du lærer at håndtere komplekse ledelsesmæssige udfordringer effektivt. Der lægges stor vægt på personlig udvikling, hvilket gør det muligt at identificere og styrke din unikke og autentiske ledelsesstil. Her får du en dyb indsigt i egne styrker og udviklingsområder – hvilket er essentielt for at skabe højeffektive team og et arbejdsmiljø der tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere.

Investeringen er uden tvivl det hele værd. Den viden og de færdigheder, du får, fører direkte til bedre ledelse og dermed organisatorisk succes. Det er også en personlig investering i din udvikling som leder, hvilket giver langsigtede fordele for både din karriere og din organisation.

Stifinder er det mest gennemtænkte og veltilrettelagte ledelsesudviklingsprogram – Du behøver ikke tage mine ord for gode varer – find en stifinder og spørg selv.

Jørgen Krogh

Direktør for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune

For mig blev Stifinderprogrammet en vej til en klarhed om mig selv og den omverden jeg stod i. Med det afsæt kunne jeg se hvor i fremtiden jeg ville hen, og skabe en klar vision for mig selv hjemme og på arbejde. Med fællesskabet i Stifinder fik jeg også rygstødet til at gå efter visionen – i dag er det ikke længere en vision, men virkelighed. Selvom jeg blev Stifinder tilbage i 2011 bruger jeg indsigten, metoderne og netværket fra Stifinder hver dag.

Charlotte Norby

Specialist i mentalt helbred, psykolog, investor & bestyrelsesmedlem

Henover årene har jeg mødt en del Stifindere og det har været tydeligt, at det var noget helt særligt! Det var derfor med både stor nysgerrighed og forventning, at jeg startede på programmet. Jeg er ikke blevet skuffet.
Har både set og på egen krop mærket udvikling på et andet niveau, hvor teori, praksis og spiritualitet bindes sammen.

Gennem Stifinderprogrammet er jeg på det personlige plan blevet et mere helstøbt menneske. Professionelt har jeg fået værktøjer og mod til at skabe store forandringer i mit arbejdsliv. Derudover er jeg dybt taknemmelig for det netværk jeg har fået gennem Stifinder. På trods at alle vores forskelligheder både i karriere, alder, erfaring, geografisk placering og i vores private liv har vi et helt særligt bånd og fællesskab, hvor vi mødes flere gange årligt og arbejder med alt det, vi har lært gennem Stifinder, så “rejsen” på den måde fortsætter.

Jan Larsen

Adm direktør i Computersalg A/S

Stifinderprogrammet skal du vælge, hvis du vil udvikle dig og få nogle praktiske værktøjer til at både udvikle dig selv, dit team og dine nærmeste.

Jeg har personligt taget det 110 % til mig i mit daglige virke og bruger reflektion meget i hverdagen.

Jeg har arbejdet med udvikling af teams og især arbejdet med at skabe high performance teams, ved at bruge de modeller, som jeg selv har trænet og lært via stifinderprogrammet.

Vi kan meget mere end vi tror – individuelt – og ikke mindst når vi udnytter hinandens styrker på tværs af en virksomhed/team.

Mette Bøgelund

Partner hos EY

Stifinderprogrammet har ændret min tilgang til verden og har givet mig en grundlæggende ny måde at håndtere udfordringer både i arbejdslivet og privatlivet på. Jeg forstår både mig selv og andre bedre, og har fået en række konkrete værktøjer, som jeg bringer i spil afhængig af situationen og målet. Jeg bruger tankegangen og værktøjerne fra Stifinderuddannelsen hver dag, og den får hermed min varmeste anbefaling

Pernille Sindby

Koncerndirektør i Nykredit

Deltagelse i Stifinderprogrammet er den bedste investering, jeg har gjort i mig selv i min karriere. Selv her 15 år efter bruger jeg stadig både de redskaber jeg lærte og den indsigt jeg fik i mig selv – det handler om vedvarende opmærksomhed på mit eget lederskab og hvordan jeg stadig kan blive en bedre udgave af mig selv.”

Mikael Brandt

Bestyrelsesformand i Bent Brandt A/S

Jeg gennemførte Stifinderprogrammet i 2003, og siden da har jeg anvendt den viden, jeg tilegnede mig dengang.

Stifinderprogrammet fremmer selvindsigt og forståelse af ens styrker og svagheder, hvilket har rustet mig til at håndtere forskellige situationer effektivt. Gennem min personlige rejse etablerede jeg et sæt værdier, som stadig danner grundlag for både mit professionelle og private liv. Et resultat af Stifinderprogrammet er at jeg føler mere overskud, handlekraft og nærvær i dagligdagen, hvilket smitter positivt af på mine omgivelser.

Min indsigt i og forståelse af andre gør det lettere at navigere i forskellige scenarier og dermed opnå bedre resultater for alle involverede.
Proaktiv planlægning og opbygning af velfungerende teams er integrerede aspekter af Stifinderprogrammets læring, som jeg stadig anvender på tværs af forskellige kontekster, såsom vores løbende strategiske processer.

Rikke Schmidt Kjærgaard

ph.d., adm. direktør i Videnskabsklubben

At vælge Stifinderprogrammet er en beslutning, der rækker langt ud over almindelig lederudvikling. Det er en dybt personlig rejse, der udfordrer til at vokse både som leder og som menneske.

Hos Stifinder får du mere end bare værktøjer til lederskab – du bliver kastet ud i situationer, der virkelig tester dine grænser til det yderste. Du udvikler en indre styrke og bliver inspireret til at tænke og handle anderledes, hvilket giver dig et nyt perspektiv på, hvad ledelse virkelig betyder. Stifinderprogrammet kan ikke beskrives; det skal mærkes.

Men det stopper ikke der. Stifinderprogrammet handler også om fællesskab. Gennem Stifinder møder du ligesindede ledere, der deler din rejse og bliver en del af dit livslange netværk. Disse relationer går dybt og skaber et uvurderligt fundament af støtte og samarbejde, som du kan trække på i årene fremover.

Du kommer helt ind, hvor det virkelig betyder noget – i kernen af din personlige og professionelle udvikling. Stifinderprogrammet er mere end en investering i din karriere; det er en investering i dig selv. Og det er en oplevelse, du aldrig vil fortryde.