Malene Nyenstad: »Min visionære side er både mit stærkeste og mit svageste kort«

Skoleleder Malene Nyenstad har lært, at vejen til en stærk folkeskole ikke kun handler om at udvikle skolen, men også om at udvikle hendes teams af lærere og pædagoger. Og så har hun opdaget vigtigheden af at turde vise sin sårbarhed som leder.

 

Malene Nyenstad er en både karismatisk og visionær leder. Siden 2017 har hun været skoleleder for Hundested Skole, hvor hun har kæmpet for at skabe en inkluderende og visionær folkeskole. Hun har nemlig klare idéer om, hvordan hun skaber en bedre folkeskole – både for eleverne og for hendes medarbejdere.

I 2022 blev hun færdig med Stifinderprogrammet, som gav hende klarhed om, hvordan hun skal skabe den folkeskole, hun drømmer om.

»Det er gået op for mig, at jeg ikke skal lave skoleudvikling. Jeg skal lave teamudvikling. For det er jo lærerne og pædagogerne, der skal lave skoleudviklingen. Derfor er min rolle at gøre dem i stand til det,« siger Malene Nyenstad.

Allerede i ugerne og månederne efter Malene Nyenstad havde været på det første modul af Stifinderprogrammet, var der flere af hendes medarbejdere, der bemærkede det, og en af hendes kolleger sagde til hende:

»Det er rart at jeg kan mærke, at du stopper op og tænker i stedet for bare at fyre svar af,« fortæller hun.

Før Malene Nyenstad var igennem Stifinderprogrammet, var hun – med sine egne ord – en leder, som altid var tilgængelig på skolen, gjorde en dyd ud af at holde korte ferier og som var den, der fiksede ting for sine medarbejdere.

»Jeg er blevet bevidst om, at jeg ikke gør andre mennesker dygtigere ved at fikse ting for dem, men ved at gøre dem i stand til selv at løse problemerne. Det er sådan man skaber handlekraftige mennesker,« siger hun.

At bruge den visionære side som en styrke

Malene Nyenstads helt store styrke er hendes visionære side, siger hun selv. Men den kan også nogle gange spænde ben for hende.

»Jeg er virkelig god til at forestille mig, hvad der kan ske. Og så bliver jeg meget nemt begejstret – og jeg er god til at gøre andre mennesker begejstrede,« siger hun og fortsætter:

»Men det bliver også nogle gange mit store problem. Det lys jeg selv får i øjnene, kan jeg få til at reflektere i andres øjne. Men det er jo stadig mit lys, der lyser i deres øjne. Så jeg får ikke altid leveret mine idéer til dørs.«

En central del af det, deltagerne lærer på forskellig vis Stifinderprogrammet, er, hvordan alle mennesker oplever verden, tænker og udtrykker sig forskelligt. Og særligt, hvordan man kan bruge forskelligheden som en styrke, når man arbejder i teams.

For Malene Nyenstad betyder det, at hun nu er opmærksom på, hvordan hun får systematiseret sin visionære side og får lavet processer og planer for de idéer, hun får.

Hun fortæller om en udviklingsproces, hun var i for nyligt, hvor hun skulle udvikle på fremtiden på Hundested Skole. Hun var så optaget af sin egen vision, at det endte med, at hun ikke havde alle medarbejderne med på idéen.

»For nogle år siden var jeg måske bare blevet opgivende og frustreret. Men nu forstår jeg, hvorfor det sker. Så nu kan jeg få hevet det i land og lavet nogle processer for det i stedet,« siger hun og fortsætter:

»Jeg træder jo stadig ved siden af og laver mange fejl. Men nu forstår jeg bedre hvorfor – og er åben for at gøre det anderledes.«

Af samme årsag har Malene Nyenstad også sørget for, at alle ledere på Hundested Skole nu er uddannet i den tænkestilsprofil, der bruges på Stifinderprogrammet. Hun har også indrettet alle fællesmøder på en sådan måde, at det både taler til dem, der tænker visionært og dem, der tænker mere analytisk og pragmatisk.

 

Ledelse der forandrer

Det seneste år har Malene Nyenstad brugt sin visionære side særligt meget, idet hun på eget initiativ har afholdt et lederkursus for en gruppe ledere i Halsnæs Kommune.

Under navnet Ledelse der forandrer har Malene Nyenstad lånt elementer fra blandt andet Stifinderprogrammet til at uddanne nogle af de ledere, hun selv er i ledernetværk med.

»Der er stor forskel på at lede mennesker, der løser opgaver og at lede mennesker, der leder mennesker. Alle os der er på skolerne, plejecentrene, børnehaverne leder mennesker. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi står stærkt i os selv,« siger hun.

Gennem 6 hele dage over et halvt år har hun faciliteret et lederkursus, hvor lederne er blevet klogere på sig selv, på deres styrker og på det, der kan udfordre dem.

»Lederne kommer tilbage og fortæller mig mig, hvordan de rykker sig, og hvordan de nu gør ting på nye måder. Det har været vildt fedt.«

Ud over ledernes personlige udvikling, har kurset også affødt et netværk for de ledere, der deltog. Venskabsklasser fra Hundested Skole kommer på besøg på plejecenteret, plejecenteret der holder personalets sommerfest på skolen og et muligt kommende forsøg med mad til indskolingseleverne i samarbejde med Sundhedsafdelingen.

Den leder, jeg har lyst til at være

En anden ting, Malene Nyenstad tager med sig fra Stifinderprogrammet er modet til at være sårbar i sin lederstilling.

Hun fortæller om en episode, hvor Hundested skole stod i et stort økonomisk underskud, som kom bag på dem alle.

»Da jeg skulle fortælle medarbejderne om det, besluttede jeg mig for, at jeg ville tillade mig at gøre det med en sårbarhed. Jeg ville være sikker på, at de kunne mærke mig – og at de kunne mærke, at det også berørte mig,« siger hun.

Efter Malene havde fortalt om den økonomiske situation, oplevede hun at der kom et momentum og sammenhold blandt lærerne og pædagogerne, som stod sammen om at løse situationen. Alle medarbejderne besluttede at arbejde en time ekstra mere om ugen, skolen fjernede lejrskoler det år og lavede en masse andre tiltag, for at komme underskuddet til livs. I dag er Hundested Skole kommet ud af den økonomiske krise langt bedre, end de kunne have forestillet sig for et år siden.

»Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg tillod mig selv at være et helt menneske, da jeg fortalte om det,« siger hun.

Malene Nyenstad fik forskellige reaktioner på hendes sårbarhed. Nogle medarbejdere takkede hende for at vise sin menneskelighed. Andre medarbejdere synes det var svært, fordi de syntes lederen skulle have det store overblik og gå forrest.

»Men der må jeg bare sige: Det er ikke den måde, jeg har lyst til at være leder på længere,« siger hun.

Hvis du føler dig inspireret af Malene, kan du læse mere om personligt lederskab.

Ønsker du at vide mere om stifinderprogrammet?

Vi afholder løbende gratis inline infomøder om Stifinderprogrammet.