It’s All Connected

Stifinder Gathering 2023

Det er med stor fornøjelse og taknemmelighed, at vi inviterer til Stifinder-samling. Udover et indholdsrigt program, inviterer vi om aftenen til svedehytte-ceremoni.

It’s All Connected er mulighed for at genbesøge Stifinder-universet, dele læring og erfaringer samt udstikke nye pejlemærker for fremtiden. Og ikke mindst; at blive inspireret af andre Stifindere.

Dagens overordnede tema er forbundethed samt effekten heraf. 

Yvonne Larsen, Marc Drouin og Lasse Zäll vil i løbet af dagen bidrage med indlæg som giver nye perspektiver på hvordan du kan udvide arbejdet med Stifinder-værktøjer, opnå større bevidsthed samt frigøre dig fra tyngende overbevisninger.

Som afslutning på dagen inviteres du til svedehytteceremoni, hvilket vi glæder os meget til, da det er første gang siden corona-epidemiens udbrud.

Svedehytten er en gammel indiansk ceremoni, hvor vi bliver renset på alle planer. Ceremonien letter os for tung energi og åbner op for større balance og lethed i bevidstheden.

Vi glæder os til at se dig til en intensiv og festlig dag. 

X
X