2-dages Workshop

Team Performance

Styrk din evne til at etablere stærke og tillidsfulde teams

22. - 23. august 2024

Et bæredygtigt team øger muligheden for at skabe mærkbare resultater – både i hverdagen og på bundlinjen. På denne workshop bliver du trænet i, hvordan du skaber stærke og tillidsfulde teams. Workshoppen veksler mellem teorien bag High Performance Teams og komplekse udfordringer, hvor vi træner teorien.

Opbygningen af High Performance Teams

I dagligdagen er det nemt for et team at blive fanget i drift og de ting, vi plejer at gøre. Vi går ofte direkte til opgaverne. Målsætningerne skal nås. Opgaverne løses effektivt. Men tilliden og dynamikken i det team, vi arbejder i, er afgørende for, at vi kan nå ekstraordinære resultater. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du skaber et stærkt team.

På denne workshop bliver du trænet i at opbygge og fastholde en udviklings- og team performance kultur. Du får forståelse for, hvad der skal til for at skabe motivation, tillid og gejst i et team på vej mod fælles, ambitiøse mål.

Du kan sammenligne denne workshop med en træningslejr fra sportens verden, hvor du træner det, du gerne vil blive bedre til.

I Stifinder arbejder vi altid ud fra tanken om, at læring sker gennem praktisk erfaring. Du vil derfor løbende opleve at blive stillet over for komplekse opgaver og udfordringer, der sikrer, at vi forankrer læringen undervejs. 

Du går fra workshoppen med en række metoder, erfaringer og viden, som er direkte anvendelige i din hverdag.

Workshoppen egner sig både til enkeltpersoner, til nyetablerede teams eller til teams, der har arbejdet længe sammen. Alle der ønsker træning i at opbygge og at fastholde en High Performance kultur vil få udbytte af workshoppen.

Styrk samarbejde, tillid og trivsel
- og Skab ekstraordinære resultater

Vi tror på, at High Performance og mærkbare resultater går hånd i hånd med psykologisk tryghed og trivsel. 

Tillid er en af grundstenene i et godt team. Derfor vil du blive trænet i at skabe tillid, commitment og din evne til at spille andre gode.

Du vil få forståelse for teamdynamikker, når vi indgår i et team med forskellige personligheder. Vi udforsker teamdynamikker og undersøger, hvordan forskellige personligheder kan være en styrke for et team. 

På workshoppen bliver du en del af et heterogent team, der samarbejder fra start til slut. I denne proces vil I opleve alt lige fra udfordringer og frustration til triumf og begejstring, når I formår at omsætte forskelligheder til en styrke gennem stærkt og tillidsfuldt samarbejde. 

Gennem praktiske øvelser vil I identificere og forstå både jeres styrker og svagheder, som skaber en fælles forståelse og et sprog, der styrker jeres evne til at udnytte hinandens potentiale. Disse erfaringer og færdigheder kan overføres direkte til din dagligdag.

Dit udbytte af workshoppen

Hvad indeholder workshoppen
– og hvad får du med hjem?

Tilgangen og de metoder, vi anvender i workshoppen, er inspireret af Stifinders lederuddannelse – Stifinderprogrammet.

Workshoppen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksioner omkring både teamets og din egen præstation. 

Vi prioriterer en direkte overgang fra teori til praksis, så læringen ikke kun er en intellektuel forståelse, men også bliver erfaret i kroppen. Ved at gøre læringen praktisk, sikrer vi, at du kan tage dine erfaringer direkte med hjem i din hverdag. 

Hvert team får stillet en Stifinder-coach til rådighed, der observerer og udfordrer jer – og samtidigt sikrer, at du og dit team trækker mest mulig læring ud af forløbet.

Deltag på egen hånd eller flere sammen

Team Performance er en central del af lederuddannelsen Stifinderprogrammet, hvor deltagerne oplever effekten af tillidsfulde teams, og dét der sker, når et team forpligter sig fuldt ud til at gå efter et ambitiøst mål – og når det.

Har du allerede deltaget på Stifinderprogrammet, vil du genkende den stemning og energi, der opstår, når et team har tillid til hinanden, er afstemte, motiverede og sammen går målrettet efter at nå et mål.

Workshoppen er åben for alle interesserede: Ledere, specialister, personer der til daglig indgår i teams eller personer, der tidligere har gennemført Stifinderprogrammet.

Du kan deltage på egen hånd, med en kollega eller med dit team.

Hvis I deltager flere personer fra samme afdeling eller virksomhed, bliver I fordelt på forskellige hold, da vi ser det som en fordel, at alle indgår i blandede teams på tværs af brancher og organisationer på workshoppen. På den måde sikrer vi, at alle går derfra med unikke erfaringer – med et fælles sprog og fælles værktøjer til at opbygge et High Performance Team i jeres egen organisation.

Stifinder Coaches på Workshoppen

Nicoline Gaardmand Zäll

Nicoline er underviser på Stifinderprogrammet og er del af Stifinder-teamets faste stab. Hun har erfaring i teamforståelse og High Performance Team træning, og hun vil være ansvarlig for omsætning af Stifinder-teorier og metoder. I det daglige står Nicoline også for tilrettelæggelse og koordinering af Stifinders aktiviteter og varetager desuden en stor del af kontakten til virksomhedens kunder.

Mikkel Schjøtz

Mikkel er engageret i en lang række af Stifinders aktiviteter, særligt på Stifinderprogrammets Modul 2, hvor han bidrager til at skabe et unikt læringsfelt. Han har bl.a. taget uddannelser som coach og proceskonsulent m.v., og har en baggrund fra Forsvarets eliteenheder og som officer i hæren.

Det praktiske

Workshoppen afholdes den 22. og 23. august 2024. Dag 1 fra kl. 10.00 – 22.00 (cirka) & dag 2 fra 7.00 – 16.00.

Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter
Gilwellhytterne, Houens Odde 14, 6000 Kolding

Pris: Kr. 14.000,00 + moms
inkl. overnatning og fuld forplejning.

Der vil være rabat ved tilmelding af flere end 5 personer. Kontakt os for yderligere info og pris: info@stifinder.com / 87316700

Outdoor workshop – dog med overnatning og måltider indendørs.

Vi kommer til at tilbringe en del tid i naturen, omgivet af den smukkeste bøgeskov og fjorden, hvor vi har rig mulighed for at folde os ud, da vi har hele stedet for os selv. Flere øvelser vil derfor afholdes udendørs. 

X
X