Coronakrisen

- Udtalelser fra Stifindere

Martin Markussen

Ceo, Lind Capital

Jeg oplever, at jeg er langt mere bevidst om mine værdier end tidligere. I en tid som nu, hvor vi står overfor større forandringer oplever jeg, at jeg ser tingene tydeligere, hvilket gør at jeg har lettere ved at få handlet og træffe de rigtige beslutninger. Stifinderuddannelsen har givet mig nogle værdifulde værktøjer, men også et mindset hvor commitment og proaktiv tænkning i højere grad er kommet til at præge mig som leder.

Bettina Nielsen

Release Train Engineer, Topdanmark Forsikring

For mig har Stifinder (næsten) aldrig handlet om brugen af de konkrete redskaber og modeller, som vi har lært, men derimod om et mindset. Særligt en tro på, at jeg kan udrette, hvad end jeg sætter mig for. At jeg med konkretisering af mit mål – og særligt min motivation for at nå det – kan tage konkrete skridt i den rigtige retning. Så det har både før og under Corona betydet, at jeg har sat mig og opnået mål, som jeg tidligere aldrig havde turde håbe på og derfor aldrig gik helhjertet efter.

Anders Bjerre

CEO & Partner i Searchmind

Stifinderuddannelsen har for mig været yderst relevant på den måde, at jeg har været bedre rustet til at forvente det uventede og omfavne forandringer.  Uddannelsen har hjulpet mig med at se nye muligheder i det eksisterede potentiale, der ligger i at se udover de begrænsninger, vi ubevidst sætter for os selv, både som mennesker og organisationer.

Mette Stasiak Hagelquist

Chief Operating Officer, Rodkjær Event

Coronakrisen betyder, at vores eventforretning fra dag ét har stået i en storm med vindstød af orkanstyrke. Værktøjerne og mindsettet fra Stifinderprogrammet har jeg brugt hver eneste dag gennem krisen, både personligt og professionelt. Som Stifinder har jeg slået rod i min helt fundamentale og eksistentielle kerne, så selv den hårdeste storm har ikke en chance for at rive rødderne op. Og jeg ved, at denne modvind kan bruges som medvind.

Daniél Vega Møller

MD, PhD,
Vice President, Novo Nordisk, Medical & Science, Obesity and Metabolism
Global Development

I en tid hvor alting pludselig blev kaos, var det vigtigt at finde ind til kernen omkring, hvordan jeg gerne ville arbejde i og med det. Jeg vidste gennem Stifinderforløbet, at jeg kan performe under stort pres og hvilke redskaber der skal til, samt hvordan vi som team fortsat kan levere.

Kim van Heesch Hergot

Souschef, Farmakonom Løve apotek Nykøbing F

Stifinderuddannelsen har for mig stor relevans i dagligdagen, og igen under Covid-19 er jeg blevet opmærksom på, hvor ofte jeg bruger redskaberne, som uddannelsen har givet mig.

Nogle af redskaberne er meget fasttømrede i min hverdag, både som leder og privatperson, hvor andre redskaber findes frem og tages i brug til særligt udfordrende situationer. Dette er Covid-19 et meget godt eksempel på.

Jeg bliver roligere og mere reflekterende, når jeg prioriterer at bruge tid på at tage redskaberne i brug – og på den måde kommer det hele organisationen til gode.

Mike Dranov

Adm. direktør og foreningsdirektør Coop amba

Stifinder har med sine unikke, personlige og professionelle ledelsesværktøjer forberedt mig på at stå solidt forankret til at klare helt uventede og svære situationer. Det har været en kæmpe styrke her i coronakrisen.

Sine Klitgaard

Design Director, LEGO

Der er ingen tvivl om, at jeg har lænet mig meget op ad min stifinderuddannelse under coronakrisen. Alt i alt kommer min lederevne på prøve til det yderste og jeg er ved at være lidt tyndslidt, men så læner jeg mig op af min viden om mine blindspots og hvad der giver mig resillience.”

Morten Resen

CEO i Mambeno & GoLittle

Jeg bliver til stadighed overrasket over effekten af mit eget Stifinderforløb. I den helt almindelige hverdag føler jeg egentlig ikke, at det fylder, men når hverdagen så pludselig slår knuder, som f.eks. pga. corona, er det som om, der tændes op under et nu indbygget og slumrende Stifinder-beredskab. Jeg har fået nogle uvurderlige redskaber til at løse kriser og konflikter og præstere det maksimale – særligt i pressede og uprøvede situationer.

Marianne Nørup-Nielsen

Senior Director Global IT i Xellia

Jeg oplever, at Stifinderuddannelsen – for mig – om muligt er blevet endnu mere relevant under coronakrisen! For mit vedkommende handler det bl.a. om fortsat at turde lave top-ambitiøse proaktive game plans, at vedblive at holde krystalklar fokus på målet, at kunne køre store projekter i mål sammen med mine medarbejdere – endda uden forsinkelser og nogle gange før deadline, hvor både vi og øvrige kollegaer arbejder hjemmefra. Vi arbejder i forvejen globalt og virtuelt med omsorgsfuld og tydelig ledelse.

På Stifinderuddannelsen kan jeg huske, at vi talte om udtrykket “Expect the Unexpected”. Det må man sige, at Corona har været! Det vi oplever nu trækker spor direkte tilbage til Stifinderuddannelsen, og jeg finder fortsat styrke og energi i meget konkrete oplevelser fra både Modul 1, 2 & 3. Mine oplevelser omsætter jeg ofte til en visualisering/kiggen tilbage i “billedkataloget”, og dette bruger jeg direkte i mit daglige virke.

Marie Storkholm

PHD, Ledende overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens

Stifinderprogrammet har styrket mit personlige lederskab, med en dyb forståelse af mine egne værdier, ressourcer, tanke- og handlemønstre. Både på det strategiske plan og når der kræves øjeblikkelig handling.

Under coronakrisen i foråret, var der behov for handlekraft, ekstraordinær agilitet og hurtig tilpasning, da vi i sundhedsvæsenet skulle agere på kanten af kaos. Rejsen fra kaos, frygt og dommedagsscenarier, bragte os gennem måneder med intense dialoger – vi stod imod i fælleskab. Netop dette, hvad vi kan udrette i fællesskab i “high performance teams”, har jeg i særdeleshed gjort erfaringer med på stifinderprogrammet. Bevidstheden om, at vi både som individer og i team kan fritsætte betydelige ressourcer, understøttede både det agile og handlekraftige, samt min evne til at stikke følehornene ud og tilpasse min ledelse til situationen i krisens første måneder.

Stifinderprogrammet har styrket mit blik for forskellige perspektiver og til at udøve et adaptivt lederskab, der hjalp mig træffe hurtige beslutninger, koordinere dynamisk på tværs, afsøge, fejle transparent, tilrette igen og igen – og lade nødvendighed og mening gå hånd i hånd. På Stifinderprogrammet har jeg oplevet, at selv den værste krise kan lede til positivt udvikling. Denne læring giver mig håb og et proaktivt blik på, hvad der kan skimtes bag coronakrisens tågedis.