Gør en forskel.
Støt oprindelige kulturer

FUNDRAISING

Sammen kan vi gøre en forskel

Oprindelige folk verden over rammes lige nu særligt hårdt af corona-epidemien – og har stor brug for støtte til at klare sig gennem krisen.

Vores samarbejdspartner Puma Singona samt Stifinder Andreas Papadakis fortalte i Zoom Talks i det tidlige forår om deres tiltag for at støtte oprindelige kulturer i Andesbjergene i Peru samt Maasai-befolkningen i Nordtanzania.

Vi åbner derfor for indsamling af donationer, der går ubeskåret til disse to befolkningsgrupper, som vi gennem Puma og Andreas har direkte adgang til.

Læring og visdom fra oprindelige kulturer indgår som en del af Stifinderuddannelsen. Det er derfor nærliggende at tænke i den retning, når krisen særligt påvirker disse folk. 

Vi håber, du vil støtte op om denne fundraising. 

Sammen kan vi gøre en forskel. Se muligheder for at støtte nederst på siden.

Hør communityleder Puma fortælle om landsbyen Chinchero og de folk, der har brug for hjælp (2 min.)

I Chinchero-distriktet uden for Cusco er 45 – 50 familier i bjergområderne særligt hårdt ramt af isolation og forlænget lockdown, idet alle muligheder for indtjening er bortfaldet. Samtidig får de ingen støtte fra regeringen.

Denne oprindelige befolkningsgruppe arbejder i disse dage hårdt på at udbygge deres landbrugsproduktion for at blive mere selvforsynende og uafhængig af kapital fra omverdenen.

Vi ønsker at bidrage, så familierne kan få en ny begyndelse på livet efter corona-epidemien. Med begrænset adgang til skole og sundhedshjælp er børn og ældre særligt udsatte.

Donationer går primært til mad samt produktionsmidler, så familierne kan styrke dyrkelse af afgrøder samt opdrætning af dyr. Ligeledes vil donationer gå til tøj, medicin og skoleremedier. 
 
I gennemsnit vil 2.500 kr. støtte en familie i ydre bjergområder i cirka 3 måneder og bidrage afgørende til at komme på fode igen. 
 
Indsamlede midler vil blive fordelt mellem familierne i samråd med Chincheros lokalråd, hvor Puma er medlem.

Hør om LoveSprings arbejde med at sikre rent drikkevand i udviklingslande (1 min.)

Gennem LoveSpring ønsker vi at støtte etablering af en brønd ved den lokale skole i landsbyen Kiserian i Maasailand. Således vil 700 skolebørn og yderlige cirka 3.500 personer i nærområdet få adgang til en sikker vandforsyning.

For unge piger betyder det, at de kan modtage skoleundervisning i stedet for at gå op til 12 km – hver vej – for at hente rent drikkevand.

I forbindelse med corona-epidemien gør adgang til rent vand, at Maasai-befolkningens håndhygiejne forbedres og dermed modvirker smittespredning.

En brønd koster 85.000 DKK og tager 5 – 7 måneder at bygge. Holdbarheden er 40 – 60 år. Vedligeholdelse sker gennem en lokal vandkomité bestående af lokale ledere samt repræsentanter fra kvindegrupper og unge fra nærområdet.

Støt som virksomhed eller enkeltperson – alt tæller

Indsamling går gennem Stifinder. Alle midler går ubeskåret til de to projekter.

Angiv venligst om du støtter et af projekterne eller begge.

Du kan støtte via MobilePay på nummer 763831, via PayPal eller til Stifinders konto til formålet: 5075 – 0001004453

Ønsker I som virksomhed at lave en donation, kan I kontakte Anders Rich for udarbejdelse af faktura; anders@stifinder.com. Beløbet er fradragsberettiget.

Kampagnen løber frem til søndag den 11. oktober 2020.

X
X