Helle Rask Schmahl

Direktør, Business Learning

Da jeg blev Stifinder i 2007, var jeg ansat som Senior Projektchef i LEGO, og for mig var det tydeligt, at der var nogle rigtig gode links imellem den måde, som hhv. LEGO og Stifinder opererer på – ting som har været vigtige for mig i min udvikling som leder og menneske.

22 projektledere og en indianer
Sammen med en anden leder introducerede jeg Stifinders indianske coach, Marc Drouin (Hawk), for 22 LEGO-projektledere. Vi var spændte på udfaldet, men det blev helt forrygende, og vi havde ham efterfølgende på banen to gange yderligere. Bl.a. har vi arbejdet med autentisk ledelsesstil – dét at komme helt i dybden med sig selv som leder og afdække, hvor man har sine potentialer og sine faldgruber – og så selvfølgelig, hvordan du bruger den viden.

Et vigtigt aspekt, når du vil bevæge dig fra den mere klassiske ledelsesstil til autenticitet er nonverbal kommunikation – en kompetence vi har haft lejlighed til at træne i samarbejdet med Stifinder. Hvis du ønsker at skabe naturligt følgeskab fra andre frem for at presse folk til at følge dig, så handler det i høj grad om, hvordan du er tilstede. Efter at have arbejdet bevidst med min fremtræden, har jeg oplevet, hvordan jeg med min mentale – eller indirekte energi, kan påvirke stemninger, beslutningskraft og resultater. Til stor glæde for mig selv og andre.

Dér hvor det rigtigt rykker
Som projektchef, skulle jeg videregive de kompetencer til mine projektledere, der jo igen har projektmedarbejdere. Ikke ved at stå og referere mit eget kursusforløb, men gennem måden jeg agerede på. De skulle kunne mærke det. Som projektleder må du tilstræbe at være et roligt fyrtårn, som står fast, når vinden blæser. Vi oplever hele tiden forandringer i hverdagen – da skal projektlederen kunne forholde sig roligt og effektivt hjælpe sit team til at tage de rette beslutninger omkring, hvad der kan gøres nu, og hvordan man kan handle proaktivt næste gang – dét kræver autentisk lederskab.

For mig var det tydeligt, at det er her, jeg finder vejen til at komme tæt på mine medarbejdere som mennesker – tæt på nogle konventioner, som kan udfordres og ændres. Jeg tør godt vende følsomme ting – og jeg vil gerne tage dybe snakke med medarbejderne om vedkommende ting. Jeg synes, det er et vigtigt aspekt i mit arbejde – det er her, jeg kommer helt derind, hvor det virkelig rykker.

Et skub til egne grænser
Jeg har været på rigtig mange lederkurser, og Stifinderprogrammet er uden tvivl dét, der har haft størst indflydelse på mit liv og min ledelsesstil. At give mig selv rum og plads til at reflektere over, hvilken leder og hvilket menneske jeg ønsker at være, professionelt og personligt, er noget der har rykket mine grænser for, hvordan jeg agerer, og hvordan jeg tænker.

Mit nye arbejdsliv
I mit nuværende arbejde som direktør i Business Learning, arbejder vi med mange forskellige virksomheder, ledergrupper og medarbejdere, hvor vi hjælper dem med at løfte sig indenfor ledelse, innovation, projektledelse, LEAN og forandringsledelse. Også i dette arbejde bringer jeg de kompetencer med, som jeg har opøvet igennem min rolle som mangeårig leder i forskellige sammenhænge, ofte med base i de erfaringer og værktøjer jeg lærte i Stifinder sammenhæng. Jeg er meget taknemmelig for den indflydelse Stifinderuddannelserne har haft på mit professionelle såvel som mit private liv.

Stifinder har flyttet mit billede af, hvor meget jeg formår og givet mig et langt mere nuanceret billede af, hvad der kan lade sig gøre. Jeg har fået åbnet op til min inderste kerne, og det har været medvirkende til, at jeg i dag føler jeg har meget at byde på. Det er blevet lettere at være tro mod mine værdier og gøre det, der er rigtigt for mig selv og andre. Specielt vigtigt for mig er at: ”GROW people and businesses”.

Hvis du som Helle Rask Schmahl gerne vil udvikle dig som leder, så læs om vores kursus for ledere.