Hvad er god ledelse?

Styrk din personlige ledelsesidentitet

Der findes ikke et endegyldigt svar på spørgsmålet – hvad er god ledelse? – men i Stifinder arbejder vi med lederudvikling på en måde, så du kan blive den bedste udgave af den leder, du er. I Stifinderprogrammet arbejder vi med at give deltagerne nye erkendelser, nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, nye indgangsvinkler til arbejdsopgaver samt evnen til at praktisere personligt lederskab.

Lederkurset henvender sig til dig, der oplever begrænsninger, som forhindrer dig i at realisere dine mål og udnytte potentialet fuldt ud. Vi arbejder med udviklingsstrategier, som kan implementeres i hele organisationen – og så vil deltagerne også lære om, hvad der sker, når mennesker møder disse forandringsprocesser.

Er du klar over, hvilken ledelsesidentitet du har? I Stifinderprogrammet har vi stort fokus på, hvordan vi kan udvikle den professionelle identitet, der er formet af din uddannelsesbaggrund samt karriere og erfaring. Vi videreudvikler de kompetencer, du har tilegnet dig gennem livet og integrerer dem i en mere personlig ledelsesstil.

Uddannelsesforløbet tilbyder en kombination af teoretiske indgangsvinkler samt effektive redskaber, der giver dig forståelse for og indsigt i, hvordan du kan forbedre din ledelse. Du får med andre ord mulighed for at tilegne dig en strategi, der kan anvendes på alle niveauer i virksomheden – fra øverste ledelsesniveau til projekt- og teamledelse.

0
UD AF 5

Vil du vide mere om Stifinderprogrammet?

X
X